Baars Houtwerken

Examens

Tijdens je opleiding maak je zo’n 25 examens. Sommigen op stage, maar de meesten op school. Je zult alle examens moeten behalen om je studie te voltooien. Het kan voorkomen dat je zakt voor een examen en je zult dan een herexamen moeten doen. Op het hmc krijg je één herkansing voor alle examens. Het is dus belangrijk om je altijd goed voor te bereiden voor een examen en een kans ook niet te laten liggen wanneer je je niet lekker voelt.

De examens staan in je porfolio per jaar geordend. Dan weet je welke examens je dat jaar mag verwachten. De precieze datum en inhoud krijg je van het examenbureau en je docenten.

Geef bij elk examen aan wat het inhoudt en hoe je het examen hebt gemaakt.